HRVATSKA VINA I VINSKE CESTE

Sažeto su predstav­ljene sve hrvatske vinogradarske regije, podregije i vi­nogorja, sorte vi­nove loze (oko četrdesetak kultivara s osnovnim am­pelografskim opisom) i vina koja se od njih dobivaju, proizvoðači vina s nužnim podatcima za kontakt, postojeće vinske ceste i one koje tek nastaju te, na kraju, statistički pokazatelji o hrvatskom vinogradarstvu i vinarstvu.

Sorte vinove loze odabrane su po kriteriju najčešćeg pojavljivanja u hrvatskim vinogorjima. Prikazana su vina proizvedena od grožða najpoznatijih svjetskih (uvezenih) i domorodnih (autohtonih) sorata vinove loze kao i neka najpoznatija predikat­na i desertna vina te hrvatski pjenušci – ukupno oko 300 vina.

Uza svako vino, uz sliku boce, navedeni su osnovni organoleptički podatci (izraðeni u Hrvatskom zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo). Detaljno su prikazane postojeće vinske ceste sa svim turističko-ugostiteljskim sadržajima, kao i ceste koje su tek u nastajanju.

Dr. sc. Ljiljana Gašparec-Skočić doktorirala je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Od 1997. godine ravnateljica je Hrvatskoga zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo.

Mr. sc. Jole Bolić magistrirao je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Izvršni je urednik hrvatskog časopisa za vinogradarstvo i vinarstvo “Vinski krug”.

op.: 376 str.; t.uvez; for.: 12,5 x 22,1 cm; ISBN 953-212-273-7; g. izd.: 2006. Cijena: 220 kn