Najave

Zahtjevi poljoprivrednih proizvođača za savjetovanja veći su nego ikada dosad


Nakon svih izazova preustroja, pripajanja područja šumarstva i prirodnih nepogoda koje je prošla Savjetodavna služba u 2014. godini, ni protekla 2015. nije prošla bez izazova.

Kako ocjenjuje rad Savjetodavne službe u protekloj 2015. godini te koji su planovi za ovu, 2016. godinu, upitali smo Hrvoja Horvata, ravnatelja Savjetodavne službe.

- Pojedinačno najveći izazov svakako je bila masovna edukacija o održivoj upotrebi pesticida pri čemu je odrađeno više od 500 tečajeva za oko 20.000 korisnika. Međutim, ta aktivnost nije značajnije smjela utjecati na naše uobičajene poslove. Uzmemo li u obzir oko 200 savjetnika koji djeluju na terenu i oko 250 radnih dana u godini doista možemo biti zadovoljni postignutim. Inače, te brojke ne uključuju gotovo dvomjesečni angažman cijele Službe u vrijeme kampanje Agronet, tj. prijave potpora, razne ad-hoc akcije, predavanja u školama u sklopu programa „Voće u školi“ itd.

Imaju li savjetodavci puno više posla od ulaska Hrvatske u EU? Traže li poljoprivrednici više usluga nego prije?

- Ulaskom u EU Savjetodavna služba dobila je veći opseg djelovanja jer se sve ključne norme i promjene u sustavu moraju na vrijeme prenijeti korisnicima. Primjer za to su pravila višestruke sukladnosti, ali i druge novosti koje su pratile ulazak u EU, pogotovo u sustavu izravnih plaćanja. Tu su i neke obaveze koje je trebalo ispuniti, kao na primjer edukacija profesionalnih korisnika o održivoj uporabi pesticida koja je također bila velik izazov za nas. Najveće nove aktivnosti ipak dolaze provođenjem Programa ruralnog razvoja. Tu posebno ističem nove ovlasti u području strukovnog osposobljavanja indirektnog savjetovanja proizvođača jer je Služba jedini korisnik tih dviju ključnih edukacijskih mjera - M01: Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja te M02: Savjetodavne usluge. Naravno, tu je i informiranje korisnika o svim mjerama Programa ruralnog razvoja. Sve su to nove aktivnosti uz koje treba navesti i da su danas zahtjevi proizvođača za komunikacijom i asistencijom veći nego ikada dosad.

UVODI SE KARTICA GOSPODARSTVA
 

Kakvi su planovi za ovu, 2016. godinu?

- U ovoj godini, osim svih onih uobičajenih aktivnosti, započinjemo s velikim osvježenjima i novostima u radu. Dvije aktivnosti koje su i dosad bile svojevrsna osnova rada Službe – stručna predavanja i direktno savjetovanje na gospodarstvu – preoblikovali smo i dižemo na viši nivo. Predavanja su modularno oblikovana prema prioritetima i potrebama poljoprivrednika. Direktno savjetovanje na gospodarstvu od sada ćemo nuditi kroz tzv. savjetodavne pakete, a poljoprivrednik će ih moći odabrati iz Kataloga usluga. Na taj način ujednačavamo rad svih savjetnika, ali i otvoreno, zajedno s korisnikom, planiramo ishod savjetovanja. Sve smo orijentirali u smjeru konkretnog rezultata koji na kraju korisnik mora i odobriti svojom autorizacijom. Svi događaji na farmi pomno će se pratiti i analizirati na tzv. kartici gospodarstva koja postaje središnje mjesto praćenja rezultata i rada. Mjerit ćemo aktivnosti po savjetniku, po podružnici, županiji i vrsti proizvodnje. Osobno smatram da je to iskorak koji se odavno trebao dogoditi i koji je nužan, kako za kvalitetu rada Službe, tako i za korisnike koji više nisu samo pasivni primatelji već ravnopravni sudionici u procesu promjene i koji zaslužuju najbolju moguću uslugu. To je iskorak u drugačiji oblik postojanja i rada ustanove. Nazvali smo to u šali Savjetodavna 2.0. Da bismo sve to kvalitetno mogli provoditi svjesni smo i potrebe vlastitog unaprjeđenja i poboljšanja rada. Nedavno smo proveli analizu kompetencija i kapacitiranosti pojedinih savjetnika i ustanovili da postoje područja u kojima smo deficitarni i žurno se moramo osnažiti. Program dodatnog osposobljavanja savjetnika je donesen i već s početkom godine krenuli smo s intenzivnim tečajevima. Za taj proces imamo na raspolaganju EU sredstva i moći ćemo angažirati najbolje domaće ili strane stručnjake. Osnažujemo nas kako bismo mogli još bolje i jače osnaživati i unaprjeđivati proizvodnju naših korisnika.

Nedavno je najavljeno da će se Savjetodavna služba prvi put nakon 25 godina postojanja „skinuti s državnog proračuna”, tj. financirati djelomice i iz EU fondova

- Od studenoga 2015. godine sva satnica koju smo ostvarili provodeći stručna predavanja, tj. strukovna osposobljavanja, bit će naplaćena iz EU sredstava. Riječ je o obveznoj edukacji za sve korisnike mjere M10 i M11 Programa ruralnog razvoja. Svi oni već su počeli dobivati naše obavijesti o početku obvezne edukacije. Također, od 2016. godine satnica savjetnika u direktnom savjetovanju na farmi, kroz savjetničke pakete, bit će naplaćena iz EU sredstava. Time dvije osnovne aktivnosti Službe postaju izvor novog financiranja i za taj iznos rasteretit će se proračun. Nadamo se bar 20 %, ali to su samo okvirne procjene. Stvarne brojke ovisit će i o odazivu proizvođača koje ćemo svakako motivirati, ali ostaje udio nepredvidivosti i neizvjesnosti. Ovaj sustav je za korisnike najpovoljniji jer se usluga ne naplaćuje od njih već se koriste sredstva EU-a. Također, korisnik se u ovom modelu ne mora zamarati administrativnim obvezama, već se isključivo orijentira na sam čin edukacije ili savjetovanja, a sve ostalo obavlja se u tijelima Službe i Agencije za plaćanja.

Prije godinu i pol Savjetodavnoj službi pripojena je i Šumarska savjetodavna služba. Kako je proteklo spajanje? Također se pričalo o zaradi na „šumarskim savjetima”. Što je s tim?

- U 2014. prošli smo kroz opsežnu transformaciju u ukupnoj organizaciji, ali definitivno najvažniji dio toga bio je pripajanje poslova šumarstva, tj. bivše Šumarske savjetodavne službe. Proces nije bio nimalo lak ni jednostavan, ali po svemu što vidimo - završio je s uspjehom. Naša glavna misija je da što više korisnika prihvati da je za ukupnu pozitivnu bilancu gospodarstva potrebno pravilno i dugoročno upravljati svim resursima koji su im na raspolaganju – pa tako i šumom. U tome procesu pomažemo im kroz edukacije i sve programe koji su im namijenjeni. U 2015. godini doneseni su i posljednji bitni podzakonski akti koje smo čekali i sada šumarski dio Službe odlično funkcionira u svim našim podružnicama. To su pozdravili i objeručke prihvatili i naši korisnici pa smo u protekloj godini zaprimili više od 9500 raznih predmeta koji se tiču privatnih šuma. Najvažnije aktivnosti u tom dijelu su doznake za sječu stabala, nabava sadnica, prijava šteta, obnova šumskih prometnica, izrada programa gospodarenja, popratnice za božićna drvca, predavanja, savjeti itd. Velika većina naših poljoprivrednih korisnika su i šumoposjednici pa vrlo pozitivno ocjenjuju mogućnost da sada i svoje šumarske poslove objedine unutar jedne službe

UKRATKO:

l evidentirano je 38.450 obilazaka PG-a radi njihova stručnog savjetovanja, prosječno 203 stručne intervencije po savjetniku

l obavljeno je 1350 tematskih stručnih predavanja na kojima su sudjelovala 39.394 poljoprivrednika

l održano 131 stručno predavanje za šumoposjednike

l obavljeni radovi doznake stabala od 223.155,06 m

l obavljeni radovi na održavanju šumske infrastrukture 32,585 km

l nabavljeno 83.500 sadnica stabala za pošumljavanje

l organizirana su 534 praktična prikaza/radionice za oko 8500 sudionika

l obavljeno više od 500 radionica o održivoj uporabi pesticida za više od 20.000 korisnika

l 432 objavljena stručna priloga na mrežnim stranicama Službe

l 1047 objavljenih stručnih radiopriloga

l 257 objavljenih stručnih TV priloga

l 624 objavljena stručna priloga u tiskovinama

l objavljeno je 840 preporuka za zaštitu bilja

l u sklopu statističko-knjigovodstvenog istraživanja (FADN) obavljeno je prikupljanje podataka kroz 5160 posjeta na 1290 poljoprivrednih gospodarstava

l na temu višestruke sukladnosti tijekom godine kroz održanih 520 predavanja educirano je i s pravilnikom upoznato 17.139 predstavnika PG-a

l sudjelovali u organizaciji i provedbi 145 manifestacija na kojima su se okupila gotovo 130.902 posjetitelja

Pojedinačno najveći izazov bila je masovna edukacija o održivoj upotrebi pesticida pri čemu je odrađeno više od 500 tečajeva za oko 20.000 korisnika

Zdenka Rupčić, Glas Slavonije

Tražite posao...

Croatian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Yiddish