Najave

NEKA DRŽAVA FINANCIRA DEZOBARIJERE

Image

Nezavisni hrvatski seljaci su nakon ukidanja cjepljenja protiv svinjske kuge I donošenja novog Pravilnika o suzbijanju te bolesti poslali ministru Petru čobankoviću zahtjev za osiguranje sredstava za izgradnju dezobarijera I ostalih tehničkih uvijeta potrebnim za svinjogojstvo propisanih novim Pravilnikom.

Nezavisni hrvatski seljaci upozoravaju ministra čobankovića da većina svinjogojaca nema tehničke uvijete propisane novim Pravilnikom niti je informirana o propisanim novim standardima. Zbog toga NHS zahtjeva i daje inicijativu da se država uključi sa bespovratnim sredstvima u financiranje DEZOBARIJERA i ostalih uvijeta (ograðivanje imanja) koje seljaci moraju imati ukoliko se bave uzgojom svinja.

Resorno ministarstvo i državni proračun su ove godine na ukidanju cjepljenja protiv svinjske kuge uštedjeli do 30 milijuna kuna te NHS smatra da se mogu u proračunu pronaći sredstva za bespovratno kreditiranje DEZOBARIJERA kod svinjogojaca koji uzgajaju više od 10 svinja.

Takoðer se predlaže da se seljacima da rok od 6 mjeseci za postizanje tehničkih uvijeta koji im jamče povrat sredstava od štete ukoliko se na njihovom imanju pojavi svinjska kuga. Od ministra se očekuje da donese uredbu kojom bi se u idućih 6 mjeseci ovi tehnički uvijeti Pravilnika stavili van snage kako se ne bi dogodilo da neki svinjogojci opterećeni kreditima ostanu bez ičega u slučaju pojave svinjske kuge.

Donosimo

V. ZOOSANITARNE MJERE

1) Radi djelotvornije zdravstvene zaštite životinja, zaštite zdravlja ljudi, veterinarske zaštite okoliša, kao i kod postojanja epizootiološke indikacije, ovlaštene veterinarske organizacije moraju provoditi deratizaciju.
2) Deratizaciju treba provoditi u životinjskim nastambama i dvorištima, objektima za klanje životinja, preradu, proizvodnju i skladištenje namirnica životinjskog podrijetla i drugim objektima gdje je njezino provoðenje od interesa za zdravstvenu zaštitu životinja i očuvanje zdravstvene ispravnosti životinjskih proizvoda.
3) Deratizaciju treba provoditi dva puta godišnje, a na poziv pravnih i fizičkih osoba i češće.
4) Radi sprječavanja unošenja i širenja virusa klasične svinjske kuge, posjednici svinja dužni su uspostaviti veterinarsko-zdravstveni red te provoditi sljedeće mjere:
a. Za uzgoje do 10 svinja: – gospodarstvo mora biti ograðeno, a ulaz u objekte mora biti pod kontrolom;
– organizirati i provoditi dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu s tehnološkim zahtjevima;
– osigurati propisano zbrinjavanje uginuća, krutoga gnoja, gnojevke i otpadnih voda nastalih tijekom držanja svinja;
– ulaz u objekte sa svinjama dozvoljen je samo radnicima;
– svi koji uoče ili imaju ikakva saznanja o pojavi bilo kakvih znakova bolesti, sumnji na bolest, ili neuobičajenom ponašanju svinja unutar ili izvan gospodarstva, obvezni su o tome izvijestiti veterinara;
b. Za uzgoje od 11 do 100 svinja, uključujući mjere propisane stavkom 4., podstavkom a. ove točke i:
– radnicima i posjetiteljima osigurati zaštitnu odjeću i obuću;
– na ulazima na farme mora biti dezobarijera za vozila i ljude;
– za dezinfekciju primjenjivati odobrena sredstva u propisanim koncentracijama;
– za rad u objektu sa svinjama potrebno je osigurati zaštitnu odjeću i obuću samo za tu namjenu te je zabranjen izlazak sa gospodarstva u istoj zašitnoj odjeći i obući;
c. Za uzgoje od 101 i više svinja, uključujući mjere propisane stavkom 4., podstavkom b. ove točke i:
– osigurati osobu za održavanje dezobarijera i evidenciju o tome;
– svi zaposlenici na farmi obvezni su pri ulasku na farmu dezinficirati ruke i obuću;
– osigurati garderobe za zaštitnu odjeću i obuću, odvojeno »čisto« i »nečisto« i sanitarni čvor za pranje ruku, te po potrebi prostor za tuširanje;
– obvezno je presvlačenje u zaštitnu odjeću svih osoba koje rade na farmi prilikom ulaska u krug farme, a koja se nakon uporabe mora propisno odložiti u garderobnom ormariću za »nečisto«;
– zabranjen je izlazak iz kruga farme u zaštitnoj odjeći i obući i njihovo iznošenje;
– osigurati praonicu zaštitne odjeće;
– organizirati rad farme na način da se onemogući nekontrolirano i nepotrebno kretanje zaposlenika unutar farme;
– zabranjeno je držanje drugih vrsta životinja u krugu farme;
– o svim posjetiteljima na farmi mora biti voðena evidencija s datumom ulaska i izlaska s farme te svrhom posjete;
– vozila mogu uću na farmu samo prolaskom kroz dezobarijeru s dezinficijensom i po odobrenju odgovorne osobe;
– posjetitelji mogu ući na farmu nakon provedene dezinfekcije prema naputku odgovorne osobe, a na farmi se mogu kretati samo u njihovoj pratnji uz obvezno nošenje zaštitne odjeće i obuće;
– zabranjeno je unošenje i iznošenje pribora, alata ili opreme s farme;
– obvezno je organizirati prehranu zaposlenika u krugu farme;
– strogo je zabranjeno unošenje na farmu hrane za ljude od strane pojedinaca, osobito svinjskog mesa i proizvoda podrijetlom od svinjskog mesa;
– zaposlenici farme ne smiju se baviti uzgojem svinja u svom domaćinstvu;
– zaposlenici farme ne smiju raditi u objektima za uzgoj svinja izvan onih na farmi;
– zaposlenici farme ne smiju sudjelovati u lovu na divlje svinje niti obavljati ikakve poslove oko živih ili mrtvih (uginulih ili ustrijeljenih) divljih svinja;
– zaposlenici koji su slučajno bili u kontaktu s bolesnim ili sumnjivim svinjama, njihovim dijelovima ili proizvodima, obvezni su o tome obavijestiti odgovornu osobu, prije ulaska u krug farme.

VI. FINANCIRANJE MJERA

1) Javne potrebe u zdravstvenoj zaštiti životinja koje su sufinancirane ili financirane iz Državnog proračuna Republike Hrvat¬ske jesu:
a. laboratorijske pretrage dijagnostičkog materijala radi utvr¬ði¬¬vanja postojanja zaraznih bolesti odreðenih člankom 8. Zakona o veterinarstvu, ako se postupa u skladu s člankom 37. istog Zakona;
b. kliničke, patomorfološke i laboratorijske pretrage radi razjašnjenja zdravstvenog problema koji može nanijeti značajne gospodarstvene štete i poremećaje, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva – Uprave za veterinarstvo;
c. nabava i pričuva cjepiva i potrebnih dijagnostičkih sredstava; d. kontrola imunosti peradi ekstenzivnih uzgoja nakon cijepljenja protiv newcastleske bolesti u skladu s odredbama točke II., podtočke 3. stavka 6. podstavka a);
e. uzorkovanje, dostava uzoraka i laboratorijska pretraga radi utvrðivanja uzroka pobačaja iz:
– točka III. podtočka 1. stavak 2. (bruceloza),
– točka III. podtočka 6. stavak 3. (genitalna kampilobakterioza),
– točka III. podtočka 13. stavak 2. (leptospiroza),
– točka III. podtočka 14. stavak 1. (listerioza),
– točka III. podtočka 17. stavak 1. (Q-groznica),
– točka III. podtočka 19. (salmoneloza konja, ovaca i koza);
f. tuberkulinizacija goveda u skladu s odredbama točke III.
podtočke 21. stavka 1. ove Naredbe;
g. uzorkovanje, dostava uzoraka i laboratorijska pretraga mlijeka za pretragu na enzootsku leukozu goveda u skladu s odredbama točke III. podtočke 5. stavka 1. ove Naredbe;
h. uzorkovanje, dostava uzoraka i laboratorijska pretraga na brucelozu, u skladu s odredbama točke III. podtočke 1. stavka 1. točaka a., d. i e.;
i. uzorkovanje, dostava uzoraka i laboratorijska pretraga patognomoničnih organa domaćih i divljih svinja radi pretrage na klasičnu svinjsku kugu u skladu s odredbama točke III. podtočke 11. stavka 1. ove Naredbe.
j. obavljanje deratizacije na područjima ugroženim od trihineloze, u skladu s odredbama točke V. ove Naredbe te provoðenje ostalih mjera za suzbijanje trihineloze u skladu s Programom za suzbijanje trihineloze u Republici Hrvatskoj;
k. uzimanje uzoraka i njihovo slanje na pretragu, te pretraživanje na lišmanijazu u skladu s odredbama točke III. podtočke 15. ove Naredbe;
l. dijagnostika goveðe spongiformne encefalopatije i grebeža ovaca (nabava dijagnostičkih kitova i dijela potrošnog materijala) u skladu s odredbama točke III. podtočke 7. i 8. ove Naredbe.
m. dijagnostika bolesti plavog jezika u skladu s odredbama točke III. podtočke 2. ove Naredbe.
2) Financiranje mjera iz stavka 1. ove točke ne odnosi se na:
a. pravne osobe koje imaju vlastitu veterinarsku službu;
b. pravne osobe koje se bave organiziranom stočarskom proizvodnjom;
c. centre za reprodukciju i umjetno osjemenjivanje;
d. uvezene životinje u karanteni;
e. pravne i fizičke osobe koje se bave prometom životinja, a nemaju vlastitu proizvodnju;
f. vlasnike koji u propisanim rokovima nisu obavili nareðene mjere.

Tražite posao...

Croatian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Yiddish