DINGAč - Priča o velikom hrvatskom vinu

dingac-koriceweb Skupina uglednih znanstvenika i stručnjaka pod vodstvom prof. dr. sc. Nikole Miroševića priredila je, prema ideji Udruge vinogradara i vinara Dingač iz Potomja na Pelješcu, prvu i jedinu monografiju o dingaču u nas.

Pomno su prikazani prirodni i tradicionalni čimbenici proizvodnje grožða i vina na položajima vinogorja Pelješac.

Dingač je vrhunsko crno suho vino kontroliranog podrijetla. Godine 1961. zaštićeno je Ženevskom konvencijom i postalo je prvo hrvatsko vino zaštićeno zakonom.


Knjiga sadržava sljedeće priloge:

* Nikola Mirošević: Uvod; Dingače u srcu te nosim!; Dingač u zemljopisnom prostoru

* Tomislav Ladan: Upoznajmo "Dingač"

* Branka Mihaljević: Položaj Dingač

* Frano Glavina: Dingač – dokumenti, tradicija, predaja

* Ljiljana Gašparec-Skočić: Zakonske odrednice i proizvoðači vina dingač

* Vladimir Jelaska: Geološke pojedinosti položaja Dingač

* Ivo Kirigjija: Okoliš i stanište; Plavac mali na položaju Dingač; Vinogradi i proizvodnja grožða

* Stanka Herjavec: Dingač – tehnologija za vono tradicije i buduće vino

* Ivana Alpeza: Dingač je pjesma koja odjekuje

* Ignac Kulier: Dingač – izvor zdravlja

* Božica Brkan: Dingač i sljublji9vanje s jelima

* Ivanka čelar: Tradicionalne slastice s Pelješca

Bogato je ilustirirana (200 fotografija). Autor vrhunskih fotografija koje prikazuju svu ljepotu pejzaža uklopljenog izmeðu kamena i makije, neba i mora je Mario Hlača. Objavljena je na hrvatskom i engleskom jeziku.

opseg: 192 str.; uvez: tvrdi; format: 24,5 x 24,5 cm; ISBN: 978-953-212-363-0; iz tiska: 5/2008.; cijena: 160 kn