Osniva se Hrvatski pčelarski centar

Zamisao o osnutku Hrvatskoga pčelarskog centra (HPC) pojavila se 2008. na radnom sastanku Hrvatskoga pčelarskog saveza (HPS) i Veterinarskog fakulteta u Zagrebu prilikom rasprave o stanju u pčelarstvu.

Ocijenilo se, kako napominje HPS, da bi provedba odreðenih programa i projekata mogla pridonijeti boljitku pčelarstva u Hrvatskoj.

S tim u skladu, 25. ožujka u Rektoratu zagrebačkog Sveučilišta predsjednik Hrvatskoga pčelarskog saveza Martin Kranjec i rektor Aleksa Bjeliš potpisat će sporazum o suradnji na osnutku Hrvatskoga pčelarskog centra u Mrzlome Polju, na Žumberku.

Projekt centra koji će biti samoodrživ i samofinanciran podupro je i University of Georgia iz SAD-a.

Na temelju prihvaćena programa, glavna zadaća HPC-a bit će razvoj i unaprjeðivanje pčelarstva te primjena znanosti i tehnologije u pčelarstvu. U sklopu HPC-a, stručnjaci Sveučilišta mnogim će programima uvježbavati pčelare, veterinare, biologe i agronome te će pripremati i organizirati pčelarske škole za početnike i profesionalce, učenike osnovnih i srednjih škola te studente.


HPC će se, meðu ostalim, baviti proizvodnjom selekcioniranih matica i paketnih rojeva pčela, preraðivati pčelinje proizvode u tradicionalne hrvatske proizvode, brendirati konditorske pripravke te poticati uspostavu malih pčelinjaka na seoskim gospodarstvima i uključivanje lokalnog stanovništva u taj program.

Za HPS projekt je od neizmjerne važnosti ponajprije zbog članova Saveza budući da on kao krovna organizacija pčelara u Hrvatskoj okuplja 112 pčelarskih udruga s 4000 pčelara i oko 380.000 košnica.

Projekt osnutka HPC, kako napominju u Savezu, omogućuje da se na jednome mjestu okupi struka koja će odgovoriti na pitanja važna za napredak pčelarstva u Hrvatskoj.

Hina