Knjiga "Ruralni turizam"

Knjiga „Ruralni turizam“ je rijedak primjerak literature u Hrvatskoj koja se bavi analizom ruralnog turizma promatrajući ga iz aspekta nastanka, razvoja, marketinga te organizacije.

Potreba za proširenim izdanjem knjige „Ruralni turizam" javila se s novim spoznajama i iskustvima koja su nastala kontinuiranim istraživačkim radom na području ruralnog turizma i problematike ruralne sredine.

Osim novim teoretskim postavkama, ovo prošireno izdanje obogaćeno je novim oblikom smještaja unutar ruralne sredine (difuzni hotel),prijedlogom uvjeta za očuvanje ambijentalnosti, te prilogom dokumentacije za razvijanje ruralnog turizma na primjeru Istarske županije.
Temeljni motivi za tiskanje ovog proširenog izdanja knjige Ruralni turizam potaknuti su željom za unaprjeðivanjem ruralnih sredina i pomaganja lokalnom stanovništvu za očuvanje tradicije, blagodati kraja i boljem približavanju istih turistima koji dolaze s raznih strana svijeta. Vraćanje izvornom, stapanje s prirodnom, ambijentalnošću i postizanje harmoničnosti, doživljaji su koje pruža ovaj oblik turizma. Ruralne sredine su poput zatvorene morske školjke. One kriju u sebi biser koji treba istraživati, zaštititi, vrednovati i uživati.

Ova je knjiga namijenjena svim kreativcima i sudionicima u ponudi ruralnog turizma i svojevrstan putokaz prema daljnjem razvitku.

Poglavlja u knjizi:

1.Turizam od privilegije do masovne pojave
2.Odreðenje pojmova u turizmu
3. Nastanak i razvoj ruralnog turizma
4. Oblici ruralnog turizma
5. Pretpostavke navoja seljačkog (agro) i ostalih ruralnih oblika turizma
6. činitelji razvoja ruralnih oblika turizma
7. Učinci od ruralnog turizma
8. Marketing u ruralnom turizmu
9. Reklamiranje i prodaja u ruralnom turizmu
10. Politika organizacije i službe u funkciji razvoja ruralnog turizma
11. Inozemna i hrvatska iskustva ruralnog turizma
12. Ruralni turizam u Istarskoj županiji
Kontakt za narudžbe i informacije: Marinela Dropulić
tel: 052 408 323